Monday, May 18, 2015

Genetyczne podstawy zmienności przemysłowych szczepów drożdzy piwowarskich Sacchatomyces cerevisiae - okładka