Wednesday, January 16, 2013

WYSZŁO Z UŻYCIA ZA NASZEGO ŻYCIA

WYSZŁO Z UŻYCIA ZA NASZEGO ŻYCIA
katalog wystawy
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Opracowanie: Agnieszka Dąbrowska, Magdalena Gryc, Elżbieta Piwocka, Monika Siwińska
Fotografie: Adrian Czechowski