Thursday, July 15, 2010

promyk

koncepcja postaci do nowej wersji filmu animowanego dla dzieci , dla Studia Miniatur Filmowych