Saturday, December 1, 2007

z czelusci twardego dysku: FRONTLINE

propozycje na naklejki dla sklepu frontline ( ul. sniadeckich , wwa ) pierwsza sprzed roku , druga sprzed pol